Vererving volgens de wet

De vererving volgens de wet houdt in dat als iemand overlijd en er is geen testament dan wordt de nalatenschap door de wet geregeld. Het kan dus zo zijn dat u wordt aangewezen als erfgenaam, u heeft dan recht op een deel van de erfenis maar u wordt ook verantwoordelijk voor de gehele afwikkeling van de erfenis. De wet heeft een viertal groepen die in groepen worden aangesproken in het geval van overlijden, is er niemand in de groep om dat deze niet meer leven of omdat deze de erfenis weigeren dan worden personen in de daaropvolgende groep aansprakelijk voor de erfenis. Wordt er in geen van de vier groepen een persoon gevonden dan gaat de erfenis naar de Staat der Nederlanden. De volgorde van de groepen is als volgt:

  1. Echtgenoot / geregistreerd partner en kinderen van de overledene
  2. De ouders en broers en zussen van de overledene
  3. De grootouders van de overledene
  4. De overgrootouders van de overledene 

Zolang er in een groep maar één erfgenaam is komt de volgende groep niet aan bod. Met uitzondering van de (geregistreerd) partner en de ouder(s) hebben alle erfgenamen recht op een even groot deel van de erfenis. Voor een partner gelden andere regels en ouders hebben altijd recht op een kwart van de erfenis.

Wie komen er in aanmerking voor vererving?

Om in aanmerking te komen voor vererving, dus om erfgenaam te kunnen zijn moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  1. U dient een bloedverwant te zijn

Alleen eigen bloedverwanten (lees familie) kunnen volgens de wet erven. Bijvoorbeeld schoonzussen, zwagers, schoondochters en schoonzonen zijn geen bloedverwanten en kunnen dus niet erven.

  1. Uw levensgezel dient ook dusdanig geregistreerd te zijn

Een geregistreerd partner wordt gelijkgesteld met een echtgenoot, deze komen ook in aanmerking voor de erfenis. Woont u samen en heeft u een notarieel samenlevingscontract dan is dit niet het geval.

  1. Een erfgenaam moet bij het openvallen van de erfenis bestaan

Een erfgenaam moet bestaan als de persoon waarvan de erfenis is overlijdt. Dit houdt dus in dat bij ongeboren kinderen het kind verwekt moet zijn op het moment van overlijden.

  1. Een erfgenaam mag niet onwaardig zijn

Een persoon is onwaardig als deze een misdrijf tegen de overleden persoon heeft gepleegd. Ook deze personen komen niet in aanmerking voor de erfenis.

De aangewezen erfgenamen volgens de wet zijn ook verantwoordelijk voor het verdelen van de erfenis. Mocht dit zoveel problemen geven dat er onoverkoombare problemen ontstaat dan kan men zich wenden tot de kantonrechter die dan de verdeling op zich zal nemen.