Het recht van beraad

In dit artikel gaan we verder in op het Recht van beraad, dit is een recht wat u heeft bij de keuze voor het wel of niet aanvaarden van een erfenis. Bij het overlijden van een persoon waar u als erfgenaam aangeduid bent heeft u de keuze uit drie verschillende opties:

  1. U aanvaard de erfenis
  2. De erfenis beneficiair aanvaarden
  3. U verwerpt de erfenis 

Om uw keuze te kunnen bepalen heeft u daarvoor drie maanden de tijd, dit wordt het recht van beraad genoemd. De keuze of u wel of niet een erfenis wilt aanvaarden is ook erg belangrijk. Stel uw tante heeft er de laatste jaren voor haar sterven financieel erg lastig gehad en heeft ook veel schulden gemaakt die nog niet zijn afbetaald. Kiest u dan voor de eerste optie om de erfenis te aanvaarden dan aanvaard u ook de schulden en kunnen de schuldeisers dus bij u aankloppen om het geld te innen. Het is dus erg belangrijk dat u zich zo goed mogelijk laat informeren over de financiële positieve van de overledene. U heeft weliswaar wel de keuze voor beneficiair aanvaarden maar dan zijn ook alle andere erfgenamen verplicht daar in mee te gaan. Verwerpt u de erfenis dan heeft u helemaal nergens recht op, dit is dus een uiterst belangrijke keuze.

Met het recht van beraad kunt u rustig de tijd nemen

Het recht van beraad geeft u rustig de tijd om een beslissing te nemen, u heeft daarvoor in totaal drie maanden de tijd. Heeft u gegronde redenen om langer nodig te hebben voor uw beslissing dan kunt u bij de rechter een aanvraag indienen om de termijn nog eens met drie maanden te verlengen. Een notaris zal u op voorhand niet de financiële positie van de overledene meldden, u moet hier dus zelf achter komen. Lukt dit niet dan kunt u kiezen om beneficiair te aanvaarden, mochten er schuldeisers zijn dan dienen die genoegen te nemen met de bezittingen die er op dat moment zijn en u en andere erfgenamen kunnen dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor restschulden. Zijn de schulden minder dan de bezittingen dan hebben u en mede erfgenamen recht op het overgebleven deel. Bij deze aanvaarding hebben de schuldeisers wel recht op alle spullen dus ook waar u emotionele waarde aan zou kunnen hechten zoals een oud antiek meubelstuk. Het recht van beraad is ervoor om in de emotionele en moeilijke tijd rondom het overlijden van een persoon u de mogelijkheid te geven een weloverwogen beslissing te nemen.