Een erfenis accepteren

U wilt een erfenis accepteren, in dit artikel leggen we u uit wat dit exact inhoudt en waar u allemaal verantwoordelijk voor bent. De officiële term voor het aanvaarden van een erfenis is een ‘Zuivere aanvaarding‘, u accepteert dan de erfenis en ook alles wat daarbij komt kijken. Graag willen we u eerst wel wijzen op het ‘Recht van beraad‘, hiermee heeft u drie maanden de tijd om te beslissen of u de erfenis wel of niet accepteert. Laat u dus niet opdringen in deze keuze aangezien deze best grote consequenties kan hebben. Als we van een doemscenario uitgaan dan zou de overledene schulden kunnen hebben waar u niets van wist, accepteert u de erfenis dan kunnen de schuldeisers de schulden op u gaan verhalen. Dit is iets wat u uiteraard wilt voorkomen, en bent u niet zeker van de financiële situatie van de overleden persoon dan kunt u dit beter eerst goed uitzoeken. Wel heeft u naast het accepteren en het weigeren van de erfenis ook de mogelijk de erfenis beneficiair te aanvaarden. Meer hierover kunt u lezen op de pagina ‘Beneficiair aanvaarden‘. Het wel of niet accepteren van een erfenis kan behoorlijke gevolgen hebben, neemt u dus altijd een weloverwogen besluit.

Een erfenis accepteren brengt ook verplichtingen met zich mee

U wilt dus een erfenis accepteren, dit brengt dan ook een aantal verplichtingen met zich mee. Zo wordt u samen met de erfgenamen verantwoordelijk voor de erfenis van de overledene. U wordt dan ook samen met de overige erfgenamen eigenaar van zowel de bezittingen als de schulden van de overleden persoon. Dit heeft als officiële titel: ‘Vermogensrecht in de persoon van de overledene‘, U kunt dus zaken rondom het vermogen gaan afhandelen voor de overleden persoon. Het afhandelen van een erfenis kan een emotionele zaak zijn, aangezien er veel geld bij betrokken kan zijn is het nu eenmaal een feit dat een het verdelen van een erfenis ook problemen met zich mee kan brengen. Het vooruitzicht van een groot bedrag brengt nu eenmaal niet in alle mensen het beste naar boven. Neemt u daarom ook gerust de tijd voor het afhandelen van de erfenis en zorg ook dat u tijd voor uzelf neemt. Niemand schiet er iets mee op als er een conflict zou ontstaan aangezien dit families kan ontregelen. Komt u er echt niet niet uit dan heeft u altijd de mogelijkheid om naar de rechter te gaan, u kunt zich dan het beste laten bijstaan door een advocaat die gespecialiseerd is in het erfrecht.