Wat is beneficiair aanvaarden?

Bij een erfenis krijgt u veel beslissingen te nemen, zo is er ook de vraag of u de erfenis zult accepteren of niet. U heeft echter niet alleen deze twee keuzes, u kunt ook kiezen voor Beneficiair aanvaarden, maar wat is dit nu precies? De omschrijving luidt officieel: ‘Aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving‘. Dit houdt in het kort in dat u bij een beneficiaire aanvaarding niet aansprakelijk wordt gesteld mochten er meer schulden dan bezittingen zijn. De schuldeisers moeten dan akkoord gaan met de bezittingen die er op dat moment zijn. Het is dus eigenlijk te zien als de gulden middenweg, u aanvaard de erfenis met als voorwaarde dat mochten er teveel schulden zijn dat u deze kunt verwerpen. De voorwaarde is wel dat mochten er meerdere erfgenamen zijn en één erfgenaam wil de erfenis beneficiair aanvaarden dat de gehele erfenis dan zo dient te worden afgehandeld. Blijkt nu dat de schulden toch minder zijn dan de bezittingen dan heeft u alsnog recht op het deel wat overblijft. Deze vorm van aanvaarding is dus zeer aan te raden als u niet weet wat de financiële situatie van de overleden was op het moment van overlijden, zomaar klakkeloos de erfenis aanvaarden kan u dan ook grote problemen opleveren.

Beneficiair aanvaarden is in een aantal gevallen een verplichting

In een aantal gevallen vereist de wet dat beneficiair aanvaarden verplicht zal zijn. Dit is onder andere het geval bij kinderen die erven. Het is immers niet de bedoeling dat deze door aanvaarden van een erfenis meteen in de schulden komen. Bij minderjarigen wordt dus altijd deze vorm van aanvaarding gebruikt. Wilt u ‘vrijwillig’ een beneficiaire aanvaarding aanvragen dan dient u dit te doen bij de rechtbank, u dient hiervoor dan wel een verklaring bij de rechter af te geven waarom u deze vorm van aanvaarden wilt kiezen. Houdt u ook altijd in uw achterhoofd dat u nog ‘Het recht van beraad‘ heeft, dit recht geeft u drie maanden de tijd om te beslissen welke vorm van aanvaarding u wilt kiezen. U kunt dit daarna zelfs nog eens met drie maanden verlengen als u daar gegronde redenen voor heeft. In deze maanden zal een schuldeiser ook nimmer u mogen aanspreken over de schulden. Weet u weinig of niets over de financiële gesteldheid van de overledene overweegt u dan altijd een beneficiair aanvaarden aangezien dit veel problemen kan voorkomen.