Inkomstenbelasting erfenis

Een aantal maanden na het overlijden van uw dierbare zal de belastingdienst u een formulier toezenden voor de inkomstenbelasting erfenis. Dit is het zogenaamde ‘F-biljet‘, Er dienen namelijk nog belastingen te worden betaalt over het lopende jaar tot het moment van overlijden. Dit dient u als erfgenaam ook af te handelen. Uiteraard kan een belastingadviseur u daar ook mee van dienst zijn mocht u hier niet uitkomen. Deze inkomstenbelasting voor de overledene verschilt niet wezenlijk van de ‘normale’ aangifte inkomstenbelasting die uzelf elk jaar indient, doet u dit normaal gesproken zelf en heeft u een goed inzicht in de financiële situatie van de overledene dan zult u hier niet veel problemen mee ervaren. Uiteraard kunt u ook altijd de belastingtelefoon voor advies raadplegen. Deze belasting staat los van de erfbelasting die u moet gaan betalen, al kan het afwikkelen van de erfenis voor u wel invloed hebben op uw eigen inkomstenbelasting. Dit aangezien er de mogelijkheid is dat u kosten moet maken voor de afhandeling hiervan zoals de notaris. Bij geval van twijfel is het dan ook raadzaam u goed te laten voorlichten over het invullen van de inkomstenbelasting erfenis.

De inkomstenbelasting erfenis kan ook van invloed zijn op uw eigen aangifte

Het is dus mogelijk dat de inkomstenbelasting erfenis ook van belang kan zijn bij uw aangifte over het jaar waarin uw dierbare is overleden. De verkrijging van een erfenis wordt op zich niet gezien als inkomen. Toch zou het zo kunnen zijn dat u over de opbrengst belasting moet betalen bij uw inkomstenbelasting, ook staat dit weer los van de erfbelasting. Dit kan zo zijn aangezien de zogenaamde postume inkomsten zullen worden belast bij de erfgenamen. Daarnaast kunt u recht hebben op verschillende aftrekposten zoals heffingskortingen en buitengewone uitgaven. Bent u hier zelf niet goed van op de hoogte laat u dan goed voorlichten of een belastingadviseur u helpen met de aangifte voor de inkomstenbelasting. Dit advies willen we u graag meegeven aangezien u zo geen aftrekposten vergeet en dit in een aantal gevallen behoorlijk kan gaan oplopen. Ook de inkomstenbelasting erfenis is iets waar u goed te tijd voor moet nemen om zo de erfenis op een correcte wijze af te gaan handelen.