Erfbelasting 2012

Als u erfgenaam bent en uw dierbare overlijdt dan moet u belasting betalen over de erfenis. Dit verschilt per jaar en in dit schema kunt u de erfbelasting 2012 bekijken. U ziet dat de relatie tot de overleden persoon erg belangrijk is. Zo betaald u vele malen minder belasting als u de partner of een kind van de overleden persoon bent. Daarnaast is de hoogte van de erfenis van toepassing op het percentage dat betaald dient te worden. Er is ook een vrijstelling, iedereen heeft recht op vrijstelling tot aan een bepaald bedrag. Ook dit varieert weer, en is weer van toepassing op de relatie die u had met de overleden persoon. Is uw dierbare overleden in 2013 dan kunt u de tarieven bekijken op de pagina ‘Erfbelasting 2013‘.

Hier treft u de vrijstelling erfbelasting 2012 aan:

Partners € 603.600
Kinderen en kleinkinderen € 19.114
Zieke en gehandicapte kinderen € 57.342
Ouders € 45.270
Overige relatie tot overledene € 2.012

U ziet dat er behoorlijk verschillen zijn, bent u de partner dan betaald u veel minder dan als uw oom de overleden persoon zou zijn. Dit is ook het geval bij het percentage erfbelasting dat u dient te betalen. Hieronder treft u de percentages samen met de tariefgroepen aan:

 De hoogte van de erfenis Tariefgroep 1 - Partners en kinderen Tariefgroep 1A - Kleinkinderen Tariefgroep 2 - Overige relatie
Tot € 115.708 10 procent 18 procent 30 procent
Hoger dan € 115.708 20 procent 36 procent 40 procent

[adsense]